Boongaree chief of the Broken Bay tribe and his wife Matora 1820

From the collections of the
(from the 'Voyage of Captain Bellingshausen to the Antarctic Seas, 1819-1821' 'Dvukratnye izyskanii͡a v I͡Uzhnom Ledovitom okeani͡e i plavanii͡e vokrug svi͡eta, v prodolzhenii 1819 20 i 21 godov : sovershennyi͡a na shli͡upakh Vostoki͡e i Mirnom, pod nachals̓tvom Kapitana Bellinsgauzena, Komandira Shli͡upa Vostoka. Shli͡upom Mirnym nachal'stoval Leĭtenant Lazarev', Sanktpeterburg : Tip. I. Glazunova, 1831.)