Mount Solitary

Sandstone mesa about 6.5 kilometres south of Katoomba.

-33.78399840515302, 150.3305854793871

Name
Alternate
Mount Korrowall
Type